Krása začíná uvnitř
Friday, 03 July 2015 00:00

Slunce a my

Slunce a my Kam nechodí slunce, tam chodí lékař!

Opalujete se rádi a slyšíte ze všech stran, že byste mohli dostat rakovinu kůže? Vědci objevili virus vyvolávající sice vzácný, ale velmi nebezpečný typ rakoviny kůže, který postihuje především starší lidi s narušeným imunitním systémem.

Výskyt tohoto druhu rakoviny v posledních letech rychle stoupá. Jde o závažné onemocnění, protože buňky nádoru se mohou rychle šířit tělem a zakládat další, druhotné nádory. Genetické analýzy prokázaly, že se v nádorech vyskytuje virus ze skupiny polyomavirů. Tento typ virů byl objeven poměrně nedávno a byl dáván do souvislosti především se záněty močových cest a zápaly plic. Teď se zdá, že nákaza tímto virem může vyvolat i nebezpečné nádorové bujení.

Síla rostlin

Unikátní rostlinou, jež má potvrzené účinky brzdění růstu buněk rakoviny kůže, je Maytenus ilicifolia. Když už se budete slunit, prozradím vám, že tato rostlina má silné antioxidační účinky srovnatelné s vitaminem C. Slunění způsobuje stárnutí kůže, protože při něm vzniká určité množství volných radikálů, které stárnutí urychlují.

Maytenus ilicifolia ale neumí jen pomáhat chránit před slunečními paprsky. Celkově vás vzpruží. Jedná se totiž o silné tonikum a afrodiziakum. Pro ženy má o to větší význam, že je plná fytoestrogenů a pomáhá omlazovat jejich organismus. Po slunění doporučuji krém s ozonem (ozonovou kosmetiku) vhodný zejména, když to přeženete a trochu si připálíte kůži. Ozon zarudlou pokožku rychle zahojí a aktivní kyslík ji oživí.

Nebojte se opalování, v malé míře je prospěšné!

Díky němu vzniká v těle vitamin D, který má mnoho ochranných účinků. Tak například bylo zjištěno, že ochraňuje muže proti rakovině prostaty. Je důležitý pro pevné kosti a chrání proti křivici. Ukazuje se, že jeho nedostatek má vážnější a širší důsledky. Většina tkání buněk v lidském těle má receptory pro vitamin D, naprosto nezbytný pro celkové zdraví. Podle vědců z bostonské univerzity ovlivňuje nejméně 200 genů včetně těch, které mají vliv na buněčné rozmnožování, diferenciaci a umírání buněk.

Současná průměrná denní spotřeba Američanů je 230 jednotek (IU) vitaminu D denně, potřebná dávka je ale 1500 až 2000 IU denně. Kanadští lékaři dokonce oficiálně doporučili těhotným ženám, aby zvýšily denní konzumaci vitaminu D na 2000 jednotek. Vitamin D je rozpustný v tucích. Lze ho získat slunečním zářením, přesněji působením jeho ultrafialové složky, nebo v potravě. Ultrafialové paprsky působí na provitamin uložený v hlubších vrstvách kůže, ten se změní na vitamin a vstřebá se. V potravě je vitamin D obsažen v rybím tuku, sardinkách, slanečcích, tuňáku, lososu a také v mléce a mléčných výrobcích.

Předávkování vitaminem D se dostavuje až po každodenní konzumaci 20 000 jednotek po delší dobu, čehož je poměrně obtížné dosáhnout. Projevuje se nadměrnou žízní, nevolností, svěděním kůže, zvracením. Před časem tým vědců z amerického Harvardu uveřejnil první výsledky dlouhodobého výzkumu vztahu roztroušené sklerózy a nedostatku vitaminu D. Výzkum zahrnoval sedm milionů krevních vzorků vojenského personálu. Ukázal, že u lidí s krví obsahující dostatek vitaminu D byla v průběhu sledovaných dvanácti let o více než šedesát procent nižší pravděpodobnost výskytu roztroušené sklerózy. Podařilo se dokázat, že existuje souvislost mezi nízkým obsahem vitaminu D a roztroušenou sklerózou, nepodařilo se však určit, co bylo příčinou a co následkem. Zda nízká hladina vitaminu D napomáhá k roztroušené skleróze, nebo zda lidé v důsledku této nemoci mají málo vitaminu D.

Vědci také prokázali význam vitaminu D v boji proti infekčním chorobám, zejména TBC. Zjistili, že dojde-li k nákaze tuberkulózou, receptory v imunitním systému (makrofágy) stimulují přeměnu cirkulujícího vitaminu D do jeho aktivní formy. Má-li ho člověk dost, vytvoří vitamin D peptidy, které bacil TBC zničí. Jsou přesvědčeni, že podobný scénář existuje i u jiných infekčních chorob.

Takže na závěr můžeme jen říci – užijte si léto!

 

autor: Vladimír Ďurina

uveřejněno v časopise Sféra, vydání 07/2011

Hormonální rozlady, gynekologické potíže a poruchy menstruačního cyklu

Tyto potíže mohou být způsobeny poruchami žláz s vnitřní sekrecí – tj. hypofýzou, vaječníky, nebo postižením samotných gynekologických orgánů. Poznamenejme, že hormonální dysbalance úzce souvisí i se změnami psychické rovnováhy. Příčiny z hlediska celostní medicíny mohou být různé. Za poruchami menstruačního cyklu stojí podle tradiční čínské medicíny zejména játra a jejich energetický stav, dále nedostatek krve a energie, chlad v děloze. Jindy za poruchami hormonální nerovnováhy a menstruačního cyklu stojí i zatížená slezina. Podle detoxikační medicíny je třeba příčiny hledat v toxinech nahromaděných v hypothalamu, hypofýze, vaječnících, nervových strukturách, a dále také v přítomnosti infekčních ložisek tamtéž.

Rozdělení gynekologických potíží

– menstruační potíže

– klimakterické potíže

– onemocnění gynekologických orgánů

 

Menstruační potíže

– amenorea (úplné vynechání menstruace)

– primární amenorea (nedostavení se první menstruace)

– menoragie (krvácení je silné)

– hypomenorea (krvácení je slabé, menstruace trvá krátkou dobu)

– polymenorea (intervaly mezi jednotlivými cykly jsou krátké)

– oligomenorea (intervaly mezi cykly jsou nepravidelné nebo delší)

– metroragie (krvácení v době mimo pravidelnou menstruaci – např. uprostřed cyklu)

– endometrióza (krvácení závislé na menstruačních cyklech, avšak na jiných místech v organismu – např. v dutině břišní)

– dysmenorea (bolestivá menstruace)

– premenstruační syndrom (soubor tělesných i psychických příznaků, které se objevují v závislosti na jednotlivých fázích cyklu, zejména před očekávanou menstruací)

 

Celostní medicína

Hypofýza je žláza s vnitřní sekrecí uložená v mozku, která řídí činnost ostatních žláz s vnitřní sekrecí, tedy i pohlavních – u žen vaječníků, a tím produkci pohlavních hormonů. Tyto hormony ovlivňují vývoj pohlavních orgánů, sekundárních pohlavních znaků, dále menstruační cyklus, jímž se děložní sliznice připravuje na příjem oplodněného vajíčka. Hormony řídí i chování, nálady, vzhled, stav pleti, psychiky. Postupným stárnutím organismu ustává tvorba pohlavních hormonů a nastává takzvaný přechod neboli klimakterium.

Pro optimální vývoj organismu je nutné, aby byla v pořádku hypofýza, která je určující žlázou, a následně i jí podřízené vaječníky. Pak dochází ke správnému vývoji sekundárních pohlavních znaků, nástupu menstruačního cyklu ve správný čas, k žádoucímu rozvoji psychiky bez výkyvů nálad, extrémních poruch chování v klíčovém období dozrávání, tedy v pubertě, a postupně také k přiměřenému útlumu funkcí pohlavních orgánů bez přechodových návalů.

Poruchy hormonální osy hypofýza–vaječníky mohou být příčinou vzniku amenorey, dysmenorey, meno- i metroragie, premenstruačního syndromu, depresí, poruch příjmu potravy, poruch metabolismu a hospodaření s vodou, zánětu mazových žláz, bolestí hlavy, tvorby akné, myomů, cyst (jak vaječníků, tak prsů – fibrózně cystická mastopatie), bolesti prsů; dokonce existují i zhoubné nádory, které jsou podmíněné hormonálními vlivy. Špatná produkce hormonů má za následek také chronické infekce gynekologického ústrojí, kandidózy (kvasinky), záněty sliznic pochvy. Nejčastěji naměřenými zátěžemi na hypofýze jsou těžké kovy (velmi často zátěže z amalgámových plomb), radioaktivita, chemické látky, infekční ložiska (často borelie, toxoplazmóza atd.).

Špatné proudění energie v játrech má za následek emoční poruchy, zejména se sklony k bouřlivým výpadům, vzteku, agresivitě, nebo naopak k depresi spojené s úzkostí. Síla menstruačního krvácení je také ovlivněna stavem jater. Kromě psychických potíží se objevuje i napětí v prsou.

Nedostatek energie v důsledku například nedostatečné výživy nebo nadměrného fyzického i psychického vyčerpání vede velmi často k oslabení, někdy dokonce vymizení menstruačního krvácení. Příkladem může být silný stres nebo porucha příjmu potravy v podobě anorexie.

Premenstruační syndrom

Jde o soubor příznaků, které se vyskytují vždy před očekávanou menstruací v rozmezí sedmi až čtrnácti dnů před jejím prvním dnem. V současné době se uvažuje o zařazení mezi klinické diagnózy. V oblasti psychologie jde již o běžný stav. Objevuje se totiž stále častěji. Uvádí se, že každá druhá žena má výkyvy nálad, pocity napětí v prsou až bolesti, dále ženy pociťují zadržování vody, vnímají otoky v podbřišku, dolních končetin i v obličeji. Tím se pochopitelně zvětšuje hmotnost, což je znovu psychicky deptá. Vlivem hormonů se mění i chutě, ženy například udávají i takzvaný vlčí hlad. Zhoršuje se stav pleti, zaněcují se mazové žlázky. Nezřídka se vyskytují bolesti hlavy, roztěkanost, nesoustředěnost, návaly lítosti, zlosti, propadání depresi. Tyto psychické příznaky mizí obvykle během prvních dvou dnů menstruace. Ostatní odeznívají postupně. Psychické strádání a potíže jsou někdy tak velké, že u některých žen mohou vést až k rozchodu s partnerem, který pro výkyvy nálad své partnerky nemá pochopení. Mnohé ženy řeší nepříjemné potíže spojené s premenstruačním syndromem u svého gynekologa. Většinou je jim nasazena hormonální antikoncepce. Ta posléze upraví příznaky, ale nevyřeší skrytou příčinu – to znamená zatíženou hypofýzu, vaječníky, poruchu energie jater či sleziny. Vždy na EAV vyměříme hormonální poruchu, i když prakticky hormony (syntetické) v sobě pacientky mají.

Klimakterium

V tomto období postupně dochází ke slábnutí činnosti vaječníků a snižování produkce hormonů. Fyziologicky tedy nastává útlum tvorby vajíček, a tím nemožnost počít a donosit dítě. Menstruace slábne, vynechává, až nakonec ustane úplně. V této době se také může objevovat hypertenze či osteoporóza. U některých žen začíná klimakterium již po čtyřicátém roce věku, fyziologicky po čtyřicátém pátém. V dnešní době však díky hormonální antikoncepci, kterou postupně vystřídá hormonální substituce, dochází k přechodu později než v minulých dobách. Pokud řádně funguje hormonální osa hypofýza–vaječníky, nejsou přechodové návaly nebo jiné potíže zvlášť markantní a nepříjemné. Jsou-li ale výše zmíněné orgány zatížené, pak budou projevy výraznější a pro ženy méně únosné. Proto opět žádají svého gynekologa, aby jim dodával substituční hormonální léčbu, což se běžně děje. Ženy, které mají čistý organismus a jejich orgány pracují vyváženě, nemívají s přechodem potíže a nemusejí užívat chemické hormony. Dnes se hormony doporučují zejména s ohledem na osteoporózu neboli řídnutí kostí v pozdějším věku. I to se ale dá ovlivnit přírodními prostředky.

Preparáty Diochi

ESTROZIN

Preparát číslo jedna k řešení hormonální dysbalance u žen. Obsahuje fytoestrogeny, což jsou prakticky rostlinné hormony, které dokážou vyrovnávat hladinu hormonů v organismu. Nedostatečné doplní, nadbytečné pomohou vyloučit. To platí i v případě užívání hormonální antikoncepce. Doporučuji ho všem ženám, které antikoncepci užívají. Pomáhá vyladit cyklus u dívek, které začínají menstruovat. Zlepšuje stav pleti a působí proti plísním (Candida). Řeší klimakterické potíže, detoxikuje gynekologické orgány. Funguje u myomů, cyst. Dávkujeme obvykle 2x 10 kapek.

ANDROZIN

Preparát spíše určený pro muže, ale potřebný i u mnohých žen. Dokáže totiž vyrovnávat hladiny hormonů a detoxikovat pohlavní orgány. Dávkování 2x 10 kapek.

CYTONIC/MAYTENUS

Rostlina s vynikajícími účinky na hormonální rovnováhu. Zpomaluje stárnutí, detoxikuje gynekologické orgány, harmonizuje menstruační cyklus. Působí velmi dobře u žen v přechodu, odstraňuje návaly. Má protinádorové účinky, omezuje vznik osteoporózy. Dávkujeme 3x 1 kapsli, zpočátku je ideální pít čaj. Cytonic je velmi silný preparát, který může vyvolat značné reverzní reakce, například v podobě akutního zánětu močových cest apod. Proto doporučuji primárně pití čaje a postupné nasazování kapslí.

SUPRACID

Preparát k nastolení správného pH, tedy acidobazické rovnováhy – odstraňuje překyselení organismu, čímž zlepšuje veškeré funkce. Působí proti osteoporóze, detoxikuje játra, působí proti bolestem hlavy. Dávkování je 3x 1 až 3x 2 kapsle.

DETOXIN

Preparát číslo jedna k detoxikaci jater. Játra je potřeba detoxikovat u všech poruch menstruačního cyklu a hormonálních dysbalancí. Detoxikace jater je nutná i u žen, které užívají hormonální antikoncepci, protože syntetické hormony játra poškozují. Dávkujeme 2x 10 kapek.

VISTA CLEAR

Vynikající preparát k detoxikaci jater, současně i ledvin. Tonizací jater uvedeme do rovnováhy i menstruační cyklus. Pročištěním ledvin pomůžeme z organismu vyloučit zadrženou vodu, která se hromadí v období před menstruací. Detoxikuje játra zatížená syntetickými hormony. Dávkujeme 3x 1 kapsli.

SAGRADIN

Má analgetické účinky. Vhodný při dysmenorei, tedy při bolestivé menstruaci. Při bolestech užijeme 10 kapek až čajovou lžičku Sagradinu. Účinek se dostaví do 15–20 minut.

DIOCEL BIOMINERÁL

Ovlivňuje minerálové hospodaření organismu. Prevence osteoporózy. Má diuretické účinky, tzn. že odvodňuje, pomáhá vyloučit zadrženou vodu. Dávkujeme 2x 10 kapek.

Na závěr bych chtěla dodat, že některé výše uvedené poruchy nebo stavy jsou závažné a je potřeba je vyšetřit odborným lékařem. Například metroragie neboli krvácení mimo pravidelné menstruační, v jiné době cyklu, může znamenat závažné onemocnění, jako je rakovina dělohy. Výše uvedené preparáty nenahradí léky ani lékařské vyšetření. Rozhodnete-li se svoji poruchu léčit těmito přírodními bylinnými preparáty, měly byste mít jasno ohledně svého potenciálního onemocnění, anebo alespoň v tom, že pokud se stav nezačne upravovat, vyhledáte lékaře.

Mohu-li se vyjádřit k užívání hormonální antikoncepce u mladých dívek, osobně ji nedoporučuji. Viděla jsem během svojí praxe spoustu dívek, které užívaly antikoncepci „preventivně“ od 14 let. Ať už šlo o prevenci otěhotnění, anebo takzvanou harmonizaci cyklu, když měly nepravidelnou menstruaci. Následně se u nich objevily cysty na vaječnících, u nichž gynekolog popřel, že by mohlo jít o důsledek užívání hormonů. Pomocí EAV je ale hormonální porucha i její příčina měřitelná a zjistitelná. Osobně bych opravdu své dceři hormony nedoporučila. Stejně tak mi připadá, že je dnes užívání antikoncepce moderní a ženy se jí nechtějí vzdát, ačkoli hormony mají i nežádoucí účinek na střevní mikroflóru, množení plísní, na játra, dokonce na vznik nádorových onemocnění. V příbalových letácích mnohých přípravků se dočteme, že působí preventivně proti rakovině prsu, avšak na druhou stranu je zde nebezpečí vyvolání rakoviny dělohy, ale o tom se tam již nepíše. U mnohých žen, které mají potíže s otěhotněním, můžeme v anamnéze vysledovat časné a dlouhodobé užívání antikoncepce. Po jejím vysazení trvá organismu velmi dlouho, než najede do svých kolejí a začne tvořit vlastní plnohodnotné hormony. Harmonizace cyklu a možnost otěhotnění se i tímto snižuje, nehledě na intoxikace pohlavních orgánů plísněmi a jinými toxickými látkami pro gynekologa okem neviditelnými a laboratorně neprokazatelnými. Užívání hormonů zlepšuje pleť, rovná psychické výkyvy, zkracuje dobu menstruace na minimum dní, dokonce u některých přípravků se nemenstruuje vůbec, což mi připadá absolutně proti přírodě. Žena tak ztrácí jednu ze svých detoxikačních výhod oproti muži. Ta, která nebere antikoncepci, si mnohdy připadá jako méněcenná. Neznám gynekologa, který by nenavrhoval užívání hormonální antikoncepce nebo substituce pro klimakterické období.

Dalším problémem, který se u nás neřeší, jsou metabolity hormonálních přípravků, tedy to, co z nich zbude, když projdou naším tělem, a zejména naší chemickou továrnou – játry. Metabolity odcházejí do kanalizace, dále se koloběhem dostanou přes čističky odpadních vod do potoků a řek. Odtud pak v návaznosti do spodních vod, organismů živočichů a rostlin až opět k člověku v podobě pitné vody. Možná i to je příčina, proč klesá aktivita i počet spermií současných mužů. Farmaceutické firmy by mne za takový přístup jistě odsoudily. Doufejme ale, že u spousty z nás zvítězí zdravý rozum. Většinou je tomu tak, až když sami onemocníme nebo máme různé zdravotní potíže, kterým lékař ještě neříká nemoc, ale nás obtěžují. Pak začínáme přehodnocovat svůj životní styl, začínáme se obracet k přírodě a odvracet se od nevhodných látek, kterým se můžeme vyhnout. Stav zdraví každého člověka je v jeho rukou. Nezbavíme se potíží mávnutím kouzelného proutku. Musíme se o to sami přičinit. Díky přírodním bylinným preparátům, ale také jiným a i dalším metodám přírodní léčby máme možnost udržet svoje zdraví ve velmi dobrém stavu.

Autor: MUDr. Lenka Hodková

uveřejněno v časopise Sféra, vydání 01/2011

Tuesday, 23 June 2015 00:00

Bolesti kloubů

BOLESTI KLOUBŮ

Bolesti kloubů vznikají drážděním nervových pletení, nervových zakončení – buď zánětem, nebo zvýšeným tlakem v kloubu, či úrazem (otok, krvácení, poranění vnitřních struktur kloubu).

Nejprve si vysvětleme samotnou podstatu – patofyziologii vzniku bolestí kloubů: Kloubní struktury – zejména výstelka (synovie) reagují na různé podněty (infekce, toxiny, mechanické dráždění apod.) zvýšenou sekrecí tekutiny, tedy otokem. Ten zvětší objem, a začne tak způsobovat tlak na nervová zakončení, odkud vzniká bolest.

Dělení onemocnění kloubů

Podle příčiny:

• Vrozené – vývojové vady, geneticky zakódovaná onemocnění

• Získané – při celkových onemocněních a stavech:

infekce (gonokoková infekce, tuberkulóza, virová infekce – virus chřipky, hepatitidy B, zarděnek, plísňová – u oslabených jedinců, Lymeská borelióza, streptokoková infekce – revmatická horečka, salmonelová infekce, toxoplazmová infekce…)

záněty – revmatoidní artritida, spondylartritida, reaktivní artritidy (po močových infekcích, infekcích trávicího ústrojí...), ankylozující spondylartritida (Bechtěrevova nemoc)

– degenerativní procesy – artrózy – narušují zejména kloubní chrupavku, postihují kolena, kyčle, klouby páteře. Přibývají s věkem

metabolické choroby – postižení kloubů při dně – zvýšený obsah kyseliny močové v kloubech, postižení při ukládání jiných látek (kalciumpyrofosfátdihydrát), familiární hypercholesterolemie či jiné poruchy metabolismu tuků

krevní choroby – krvácení do kloubů a záněty kloubů při hemofilii, u leukemií, srpkovité anemii

nežádoucí účinky léků – léky proti srážení krve (antikoagulancia) mohou způsobit krvácení do kloubů, artritidy při vysazování kortikoidů

nádorová onemocnění – primární nádory kloubů nebo projevy při nádorovém postižení jiných orgánů

onemocnění žláz s vnitřní sekrecí – diabetes mellitus, onemocnění štítné žlázy…

poruchy nervového systému – při neurologických onemocněních (syringomyelie, tabes dorsalis)

autoimunitní onemocnění – enteropatické artritidy (provázejí onemocnění střev – Crohnova choroba, celiakie, ulcerózní kolitida), systémová onemocnění pojivové tkáně

traumatické – úrazy

Praktické dělení:

– Zánětlivé stavy (artritidy)

– Degenerativní stavy (artrózy)

Příčiny bolestí kloubů podle celostní medicíny (zátěže nebo infekce):

– Viry (chřipkové viry)

– Chlamydie

– Streptokoky

– Zooinfekce

– Borelie

– Salmonely

– Veškeré toxiny virové, bakteriální, plísňové a jiné

– Zplodiny metabolismu (kyselina močová)

– Zátěže šlach a pochev šlachových

– Autoimunitní stavy namířené přímo proti kloubním strukturám

Jakékoli mikroorganismy, se kterými se člověk setká, mohou v kloubech vytvářet infekční ložiska. Pokud je kloub už jedenkrát narušen, infikován, poškozen, pak má tendenci k dalšímu hromadění a ukládání toxických látek, ať už mikrobiálních, či chemických.

Klouby patří pod mateřský orgán ledviny – zejména kloubní chrupavka a výstelka neboli synovie. Proto je vždy potřeba očistit právě mateřský orgán anebo pak níže uvedené meridiány, které prochází přes poškozené klouby.

Klouby jsou také ovlivňovány nervovými pleteněmi, které dané klouby inervují a mohou kvůli vlastnímu zanesení vést také ke kloubním problémům.

Dělení podle počtu postižených kloubů:

– Monoartritidy – postižení jednoho kloubu

– Polyartritidy – postižení více kloubů

Lokalizace postižení kloubů podle klasické medicíny:

– Postižení jednoho kloubu – nejspíše infekční artritida

– Postižení drobných ručních kloubů – revmatoidní artritida

– Migrující artritida a horečka – revmatická horečka, Lymeská borelióza

– Postižení kloubu palce u nohy – dna

– Postižení kloubů mezi články prstů – psoriatická artritida

Lokalizace podle čínské a celostní medicíny:

– Bolesti kyčelních kloubů – přetížení meridiánu žlučníku, jater

– Bolesti ramenních kloubů – přetížení meridiánu plic a tlustého střeva, nervové pleteně plexus pulmonalis

– Bolesti kolenních kloubů – přetížení meridiánu močového měchýře, nervové pleteně plexus suprarenalis (ovládá nadledvinky, které produkují kortikoidy – hormony s protizánětlivými účinky. Pokud fungují nadledvinky špatně, pak jsou orgány snáze vystaveny zánětům)

– Bolesti loktů – dráha tenkého střeva

– Bolesti drobných ručních kloubů – vztah k dráze plic a plexus pulmonalis

Příznaky onemocnění kloubů

– závisí na příčině, která bolest vyvolala

– tupá nebo bodavá bolest

– bolest klidová nebo při pohybu či při pohmatu

– bolest stálá nebo intermitentní

– omezená nebo vyzařující

– zvýšená teplota až horečka

– otok, napětí tkáně

– vrzoty, drásoty na pohmat

– omezení pohybu

– úlevová poloha

– závislost na počasí a teplotě

– závislost na jídle, požití léků

S postižením kloubů často souvisí i postižení očí nebo kůže.

 

Vztahy mezi psychikou a klouby

Přes psychiku můžeme vysledovat právě i kloubní potíže – například jedny z prvních problémů psychických mohou ovlivňovat plíce a odtud ramenní klouby – přeneseně „tají se nám dech“, „něco nemůžeme rozdýchat“. Bolesti v kolenou – pokud máme strach, jde o emoci ledvin, pak si vzpomeneme, že se často používá rčení „podlomila se mi kolena“, „kolena mě neunesou“ atd. Téměř vždycky, když si pacient začne promítat svůj život, své zážitky, a dá si je do souvislostí, uvědomí si, že každé nově vzniklé bolesti kloubů mohla právě předcházet určitá psychická situace, která mohla tento stav vyvolat, aniž by jí přikládal nějaký význam. Někdy to pro naši logiku nemusí znamenat kdovíjaký problém, ale podvědomí pracuje jinak a bez nás, vždycky si vybere to, co potřebuje. A pak vznikne nový zdravotní problém, i když jsme si mysleli, jak jsme logicky a dobře stresovou situaci zvládli a že je za námi. A tady opravdu vím, o čem mluvím. (Sama jsem zažila stavy, kdy jsem spoustu věcí „nechtěla vidět“, před čím jsem „zavírala oči“ – což nebylo postižení kloubů, ale i spoustu problémů jsem nemohla „rozdýchat“ nebo „strávit“. A zdravotní problém byl hned na světě.)

Preparáty Diochi a bolesti kloubů

Preparáty Diochi můžeme zasáhnout jak přímo při řešení akutních kloubních potíží, tak i při celkové detoxikaci kloubních struktur. Dále jimi budeme řešit i poruchy imunity a detoxikace orgánů, jejichž dráhy procházejí přes dotyčné klouby a v nich pak způsobují zdravotní potíže.

Preparáty Diochi obsahují řadu účinných bylin, které v sobě zahrnují působení analgetické (proti bolesti), antipyretické (snižují teplotu), protizánětlivé, protimikrobiální. Jde většinou o polykompozitní přípravky, tedy složené z několika druhů bylin či účinných látek, kdy každá z těchto látek může vhodným způsobem zasáhnout právě u určitých kloubních potíží (zejména protimikrobiální působení). Velmi vhodné je zde testování, protože nás může překvapit i preparát, který primárně s klouby vůbec nemusí souviset.

Při řešení kloubních potíží musíme uvažovat komplexně a nevidět jen nemocný kloub. Vždy se vyplatí jít více do hloubky a pátrat po pravé příčině. Jinak, i po zdárném ústupu potíží, se nám problém může vracet (zejména není-li vyřešena otázka oslabené imunity a podobně).

Sagradin – využíváme jeho analgetických vlastností. Pokud jde o obtíže spojené i s teplotou, Sagradin působí i antipyreticky. Velmi dobře působí na borelie a chlamydie, dále účinkuje i na chřipkové viry, salmonely a jiné mikroby. Proto doporučuji testování. Užíváme ho v dávce 3x 10 kapek (vyšší dávkování, než je doporučeno na krabičce). Analgetického účinku dosáhneme mnohdy až dávkováním po lžičkách. Je to ale naprosto individuální.

Gerocel kapsle – obsahuje enzymy, které mají protizánětlivé účinky, dokážou působit i na produkty chronického zánětu a odstraňovat je. Tím detoxikuje kloubní struktury. Navíc má opět protimikrobiální účinky a účinky na posílení imunitního systému. Při kloubních bolestech dávkuji až 3x 2 kapsle.

Viraimun – nový přípravek, který díky obsaženým látkám působí na stimulaci imunitního systému. Nasazuji ho všude, kde pacienti trpí imunitní slabostí, tam, kde vytestuji autoimunitní projevy. Opět, jeho složky prokazují antimikrobiální účinky na spektrum různých mikroorganismů. Doporučuji dávkování 3x 1 kapsli.

Deviral – preparát, který indikuji také často u oslabení imunity, navíc má detoxikační účinky zejména na játra, působí velmi dobře na různé typy virů. Dávkování 3x 1 kapsle.

Supracid – preparát, který významně přispívá ke snížení kyselosti v našem organismu. Překyselením se mění kvalita vytvářeného kloubního mazu, čímž nedochází k dostatečné výživě kloubní chrupavky. Supracid zpravidla dávkujeme 3x 1 kapsli. Mnohdy dojde při jeho užívání kvůli jiným zdravotním problémům k odstranění bolestí kloubů, s čímž původně pacient ani k terapeutovi nepřišel.

Vista clear – preparát, který při pravidelném užívání zabraňuje degenerativním procesům v organismu. Je určený pro detoxikaci ledvin a jater, z toho vyplývá jeho místo mezi preparáty řešícími kloubní potíže.

Baktevir – preparát určený k detoxikaci okruhu plíce–tlusté střevo. Účinkuje na spoustu bakterií a virů, které mohou být příčinou onemocnění kloubů. Opět nutné testování. Dávkujeme 2–3x 10 kapek.

Diocel – preparát k harmonizaci a detoxikaci okruhu ledviny–močový měchýř. I on účinkuje na spoustu mikroorganismů, takže testováním zjistíme, zda bude vhodným preparátem. Dávkování jako u Bakteviru.

Detoxin – preparát k detoxikaci okruhu játra–žlučník. Stejně můžeme použít i Astomin. K řešení potíží tenkého střeva pak Intocel.

Velmi významnou součástí detoxikace je pitný režim. Při různých typech bolestí kloubů se uplatní čaje Diochi, které mají detoxikační schopnosti jak celkové, tak působí přímo očistně na klouby. Mezi tyto čaje patří především Achyrocline satureioides, Lapacho, Maytenus, Smilax, Uncaria tometnosa, Wendita calysina.

Detoxikace kloubů může být velmi jednoduchá a krátkodobá, ale mnohdy jde o velice náročný a zdlouhavý proces, neboť je potřeba v těle napravit vše, co vedlo ke kloubnímu onemocnění nebo poškození, ať již jde o oslabenou imunitu, nebo autoimunitní potíže, dále o nerovnováhu energetickou, hlavně v okruhu ledvin a jater, které podle čínské medicíny souvisejí právě s kloubní problematikou. Dále je potřebné si uvědomit, že i nevhodná strava dokáže zhoršovat kloubní potíže. U neustupujících problémů bychom tedy měli omezit až vynechat maso, omezit lepek, příjem soli. Zaměřit bychom se měli na zeleninu a ovoce, k úlevě dochází dokonce i při vložených dnech, kdy pijeme jen vodu.

Velmi často se setkávám s dotazy, proč nedochází k úlevě od bolestí kloubů, když lidé pravidelně užívají přípravky založené na chondroitin sulfátu, glukosamin sulfátu či MSM. Vždy jim odpovídám stejně. Všechny tyto látky mohou působit na zlepšení výživy chrupavky, zlepšení tvorby kloubního maziva, někde jsou deklarovány i údaje o zmírnění zánětu, ale dokud v kloubu bude působit příčina, která obtíž vyvolala, nedojde nikdy k výrazné úlevě ani zlepšení potíží během užívání těchto preparátů. Mají svůj význam, ale až když vyřešíme původní problém.

 

autor: MUDr. Lenka Hodková

uveřejněno v časopise Sféra, vydání 11/2010

Splašené hormony

Užívání hormonálních pilulek (například při menstruačních poruchách nebo neplodnosti) a široce rozšířené užívání hormonální antikoncepce má za následek vznik takzvaných xenoestrogenů. Ty vznikají v čističkách pomocí bakterií z odpadní moče, kdy bakterie přemění původní chemický hormon na podobnou substanci a ta se pak dostane potravinovým řetězcem do ryb a zvířat a jejich konzumací zase zpět k člověku.

Tyto látky dokážou negativním způsobem ovlivnit plodnost samců nejen zvířat, ale i lidí. U zvířat klesá plodnost a druh postupně vymírá. Také různé chemické látky v plastech mají podobné účinky a mnoho z nich je i karcinogenních – přispívají k rozvoji rakoviny. V některých státech je doporučováno, aby těhotné ženy nepoužívaly například kosmetické osvěžující ubrousky nebo aby se vyhnuly kosmetice, která je prodávána v plastových tubách. Proč? Obaly kosmetických ubrousků totiž většinou obsahují tzv. ftaláty, které mají karcinogenní účinky a chovají se v těle podobně jako estrogeny. Dobře se rozpouštějí v tucích. Dokonce plechovky od nápojů jsou vevnitř potaženy tenkou plastickou hmotou, jež tyto rakovinotvorné látky v malém množství obsahuje. Pokud můžete, je lepší si vybrat vždy obal skleněný. Také různé kosmetické výrobky obsahují tyto látky, a byť se někdy jedná o luxusní a drahou kosmetiku, její neblahý vliv na člověka se časem globálně určitě projeví.

Dá se negativnímu vlivu těchto látek ubránit?

Můžeme se podívat po přírodních látkách z rostlin, které mají ochranný účinek pro tělo a dokážou nás ochránit před rakovinotvornými látkami z kosmetických plastů. Jednou takovou zajímavou rostlinou je Maytenus ilicifolia. Tuto rostlinu používají jihoameričtí indiáni většinou ve formě čaje, jenž je dostupný i u nás. Dále ji obsahují třeba kapsle Cytonic. Maytenus obsahuje takzvané fytoestrogeny, což jsou přírodní látky podobající se svou chemickou strukturou estrogenům obsaženým v antikoncepčních pilulkách, ale i xenoestrogenům, které jsou obsaženy v odpadních vodách a v kosmetických plastech. Proč je to výhodné? Začnete užívat Cytonic a obsažené fytoestrogeny obsadí některé estrogenní receptory v těle. Dokážou tak znemožnit ostatním chemickým karcinogenním látkám, aby se na tyto receptory navázaly a začaly nám škodit.

Máte-li nízkou hladinu estrogenů, vaše tělo použije tyto přírodní látky jako svoje vlastní estrogeny. Hormonální systém začne pracovat lépe, přestanou vypadávat vlasy, zlepší se jejich kvalita, vaše pleť bude o poznání hydratovanější a kvalitnější. Celkově se zlepší její vzhled. A třeba se současným používáním přírodního krému Diozon clear se pleť podstatně oživí. Látky obsažené v Cytoniku působí jako antioxidanty, které zhášejí volné radikály, a tím zpomalují stárnutí buněk. Bylina Maytenus ilicifolia, z níž je Cytonic vyroben, je i přírodním antibiotikem. Při laboratorních pokusech s bakteriemi extrakt z Maytenu spolehlivě zabíjel obávaného zlatého stafylokoka a řadu dalších bakterií.

Tato bylina pochází z Paraguaye, kde je neodmyslitelnou součástí národní medicíny. Dodnes je hojně a s respektem používána pro léčbu leukemie a jiných forem rakovin. Kromě toho slouží jako tonikum a afrodiziakum. Jak čaj, tak kapsle Cytonic jsou vynikajícím elixírem pro ženy v přechodu, snižují množství návalů a dávají ženám možnost prožít menopauzu příjemným způsobem, bez negativních důsledků.

Čím jsem obéznější, tím mám více estrogenů

Čím jsme obéznější, tím více máme v těle estrogenů. Tuková tkáň je endokrinně činný orgán a produkuje také určité množství estrogenu. Nejen, že se v něm tvoří, ale též se v něm zvýšeně ukládají, a to nejen estrogeny, ale i negativní xenoestrogeny z plastů. Xenoestrogeny jsou dobře rozpustné v tucích, a tak není zcela dobře, když si kupujeme nakrájené plátky šunky v plastikovém balení. Lepší je nechat si šunku nakrájet čerstvou a zabalit do papíru. Plastikové balení nakrájených uzenin množství rakovinných látek v krájených uzeninách ještě zvyšuje. V mase, z něhož je například váš oblíbený salám vyroben, mohou být nelegálně užívána anabolika, antibiotika a tzv. stresové hormony. Ty se mohou v lidském těle přeměnit na estrogeny nebo na jiné steroidy.

Produkci estrogenů zvyšují i některé léky – například na žaludeční vředy. Proto i v těchto případech je dobré užívat Cytonic. Maytenus ilicifolia nejen, že má silné antibakteriální účinky na Helicobacter pylori, ale také brání vedlejším produktům xenoestrogenů, aby se ve zvýšeném množství navazovaly na buňky a pak nám v těle škodily. Kde je obsazeno, tam se již karcinogenní xenoestrogeny a jiné jim podobné látky nemohou navázat.

Celulitida z antikoncepce

Masové užívání antikoncepce má za následek i větší procento vzniku celulitidy. Celulitida postihuje stále více žen a čím dál mladších. Hormonální antikoncepce má negativní vliv na téměř všechny klíčové faktory vzniku celulitidy (kromě genetického), ovlivňuje žilní a lymfatický systém a stav vaziva. Farmaceutické firmy tento účinek bagatelizují a popírají, protože chtějí, aby se obchod s antikoncepcí řádně „hýbal“. Kdy konečně přijde farmacie, která bude skutečně léčit bez vedlejších účinků? Jak to tak vypadá, my se toho určitě nedožijeme. Existují i lékaři, kteří se podílejí na komercializaci této problematiky. Jako by jejich lékařská přísaha nic neznamenala. Co doporučit pro snížení negativních následků antikoncepce? Právě přírodní látky obsažené v rostlině Maytenus ilicifolia, Cytonic pak jako elixír pro každou ženu, která chce být opět svěží, a to v každém věku.

autor: Vladimír Ďurina

 

pozn. k maytenusu: Sypaný čaj je lahodný a velmi chutný. Při celkovém oslabení má velmi rychlé vzpružující účinky podobně jako káva, ale bez kofeinového třesu.

 

uveřejněno v časopise Sféra, vydání 01/2010

Published in Nemoci