Krása začíná uvnitř

Alergická reakce II.

Alergie

Alergická reakce

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému. Jde o odpověď na určité dráždění. To, jak jsme uvedli v minulém čísle, je způsobeno toxickými látkami, které se v organismu hromadí. Chronické dráždění vede k nepřiměřeným reakcím prakticky i na obyčejnou látku, na niž jsme nikdy předtím alergičtí nebyli. Toxiny dráždí i nervový systém, ten pak dokáže spouštět alergie právě uvolňováním svých nervových působků. V neposlední řadě genetická informace a takzvané epigenetické prostředí (prostředí, v němž geny pracují) jsou změněny chemickými látkami, které mohly geny zmutovat, a ty pak pracují špatně, nebo jinak, než se od nich očekává. Zmutované geny špatně kontrolují nebo řídí určité reakce imunitního systému.

Jak to vidí medicína

Klasická západní medicína uznává i faktory, které se uplatňují při vzniku atopie (geneticky ovlivněná alergie), a to naprosto sterilní prostředí bez mikroorganismů, které se snažíme v současné době vytvářet, časté a zbytečné očkování, zneužívání antibiotik, nedostatek probiotických kultur ve střevě, potraviny obohacené aditivy, a konečně násobící se stresy. S tím nelze než souhlasit.

Jediným východiskem proto je udržovat organismus v dobrém stavu, prostý chemických látek, jak jen to jde. Ideální je pečovat o svoje orgány, zejména ty, které se účastní přeměny toxických látek s jejich následným vylučováním z organismu, jako jsou játra (největší chemická továrna v těle), ledviny, lymfatický systém, střevo. Čisté střevo je jedním z předpokladů pro fungující imunitní systém (60 % imunitního systému se nachází právě ve střevě).

Zdravý životní styl

Zkusme uvážlivě kontrolovat, co jíme, pijeme, jaké léky přijímáme (včetně hormonální antikoncepce – neberme ji jen proto, že je to moderní; nebo hormonů v klimakteriu), zamysleme se nad zneužíváním analgetik, antibiotik, zbytečným očkováním s výhradně komerčním podtextem a dobře propracovanými reklamami, které ty neočkované vyděsí přímo k smrti), zkusme řešit stresy spíše přírodními prostředky (fytoterapie – bylinky, Bachova květová terapie, homeopatie) než užíváním anxiolytik, antidepresiv, prostředků na spaní. Zkusme se podívat, co si oblékáme (samá umělá vlákna), jakými hmotami se obklopujeme, jak trávíme volný čas, kolik času věnujeme sobě, relaxaci, pohybovým aktivitám. Tedy jen tehdy, pokud nám záleží na našem zdraví. „Mám ráda“ typ lidí, kteří, když mají nějaký zlozvyk, například kouření, říkají: „No a co, na něco umřít musím.“ Teď už jsem ve věku, kdy tito lidé například onemocněli rakovinou plic a ptají se, proč oni. Co by za to teď dali, kdyby mohli vše vrátit zpět. Když jsme mladí, máme velké řeči, zbytečně „machrujeme“, hazardujeme se zdravím. A to se nám vždycky vymstí. Obézní lidé, kteří rádi jedí, si v mládí také říkají: „No co, tak holt jsem tlustej.“ Ale za deset dvacet let přijde cévní mozková příhoda a ochrnou na půl těla. Nemohou se hýbat. Kdyby měli normální váhu, neměli by takovou práci s tím, unést své tělo a lépe se pohybovat, i kdyby byli ochrnutí. Stejně tak další příklad u rozpadajících se kyčelních kloubů trpících těžkou artrózou. Opět otázka stopadesátikilového člověka, proč se to stalo zrovna mně? Občas ztrácím chuť tohle vysvětlovat. Znovu si musíme uvědomit, že jsme to jen my sami, kdo je zodpovědný za své zdraví.

Varianty řešení

Bylinné preparáty Diochi poskytují dokonalý arzenál pro detoxikaci, očistu a udržování organismu v dobré kondici. Všechny preparáty včetně čajů obsahují bylinky, které mají výrazné protizánětlivé účinky. Ty se projevují tím, že například zabraňují degranulaci, a tím uvolňování zánětlivých mediátorů z buněk imunitního systému. Navíc mají mohutné protimikrobiální (protivirové, protibakteriální, protiplísňové a protiparazitární) účinky, čímž napomáhají imunitnímu systému v likvidaci noxy – škodliviny. Vyloženě protialergické působení můžeme pozorovat u preparátu Deviral (díky obsahu řepíku a hřebíčkovce). Ten snižuje hladinu mediátorů alergických reakcí – histaminu a serotoninu. S Deviralem začínáme již před nástupem alergické sezony – jako prevence, pak, v rozvinutém stadiu, můžeme zvýšit dávkování. Chtěla bych jen podotknout, že velmi silné alergické reakce lze potlačit opravdu jen účinnými antihistaminiky. Pokud by někdo spoléhal na to, že tyto preparáty nás zbaví alergie náhle při využívání jednoho balení, vůbec nepochopil, o čem jsem psala výše. Pokud trpíme alergií, která má obtěžující a silný průběh, je namístě opravdu nasadit alopatické léky, protože jinak by se náš stav zhoršil mj. ještě o psychické potíže, kdy by nás stíhal pocit bezmoci, pocit, že i když se léčíme, stejně to není v pořádku a že už se nikdy svého problému nezbavíme. To raději ne. Ale chci-li se alergie zbavit, začínám ihned po alergické sezoně s detoxikací. Doporučuji až po sezoně, protože organismus je předrážděný a jak víme, při detoxikaci se uvolňují jedovaté látky a metabolity z depot v organismu, zaplavují tělo a mohou způsobit reverzní reakce, které ještě mohou zhoršit ty stávající alergické, takže k senné rýmě se může například přidat vyrážka, průjem nebo horečka a například zánět dutin nebo kloubů, podle toho, kde v organismu škodlivé noxy jsou a jak rychle se dokážou uvolňovat.

Preparáty Diochi jsou samozřejmě pouze jednou z možností, jak očistit organismus. Jejich působení lze doplnit homeopatickými preparáty, Bachovou květovou terapií či použitím organopreparátů nebo informačních cílených preparátů. Ze zkušenosti mohu uvést, že pacient od pacienta, člověk od člověka se liší. Jeden se zbaví alergie detoxikací jater a ledvin, u jiného tento postup nestačí a je nutné ponořit se hlouběji do imunitního systému, stavu kostní dřeně, genofondu, infekčních ložisek organismu, psychických problémů a detoxikace nervových struktur. Otázka alergií je složitá. Neexistuje jeden jediný preparát, o kterém bych mohla na 100 % říct, že na alergie zabere u každého. A vzhledem k tomu, co jsem uváděla, ani nemůže. Proto hrozně „miluji“ veškeré reklamy na jakýkoli preparát (např. aloe vera, chlorela a jiné), které směle hlásají do světa, že právě tento výrobek je to jediné, co potřebujeme a co nás alergie nadobro zbaví. Sami vidíte, že je to hloupost. A to nikterak nezpochybňuji účinky těchto preparátů na jiné potíže! Stejně jako chvástání klasické medicíny, že léčí a vyléčí alergii. I tohle je hloupost! Léčí – možná – ale přesněji řečeno jen tlumí příznaky, tak jako ostatně i při jiných onemocněních. Léčí prakticky až následky, nikoli příčinu.

Budeme-li detoxikovat játra, použijeme Detoxin, Vista clear, Astomin a Gerocel kapsle. (Ten ovšem obsahuje enzymy, což jsou látky bílkovinné povahy a řada alergiků s rýmou nebo astmatem je alergická také na cizorodé bílkoviny, takže požití Gerocelu kapsle u nich může vyvolat křeče v břiše, průjmy, bolesti hlavy i zhoršení dosavadních alergických projevů. Musíme dávat pozor i na ostatní preparáty, protože kvůli obsahu bylin, silic a jiných látek i ony samotné mohou být potenciálním alergenem!) Při detoxikaci ledvin se nejvíce uplatní Diocel, Vista clear, Androzin a Gerocel kapsle. Lymfatický systém pořešíme Diocelem, Diocelem biominerál a Gerocelem kapky. Nesmíme zapomenout ani na to, že psychika značně zhoršuje průběh alergií. Že většina alergiků je v důsledku svého onemocnění značně nervózní, popudlivá, agresivní, úzkostná (tady vidíte i obraz zatížení jednotlivých orgánů: agrese, zloba – játra; úzkost, strach – ledviny; deprese, smutek – plíce). Je třeba pracovat také na psychickém zklidnění, čímž zrušíme i „zaběhané psychické reakce“, které pak imunitnímu systému diktují způsob jeho reagování. S výhodou použijeme Levamin k celkovému psychickému vyladění a Nervamin, zejména ke klidnému spánku. Své místo u některých pacientů může mít i Venisfér. Zlepšení reaktivity imunitního systému můžeme dopomoci i pravidelným užíváním Supracidu, kterým pomůžeme odstranit překyselení. Díky zásaditějšímu prostředí pak veškeré enzymy pracují rychleji a lépe, takže i imunitní systém bude lépe fungovat. Preparáty Diochi mají ale i energetickou regulační funkci, dokážou vyrovnávat energie v akupunkturních drahách neboli meridiánech. Energeticky vyrovnaný organismus pak nemá problém, nemá nemoc. I to je důvod, proč mohou pozitivně ovlivnit alergické pochody v organismu.

Zkušenosti z ordinace

Ve své ordinaci řeším, kromě akutních problémů, převážně nemoci chronické. Ze zkušeností mohu uvést, že téměř za každým chronickým onemocněním se skrývá nesnášenlivost lepku nebo mléčné bílkoviny, ačkoli si přímou souvislost s onemocněním pacient, a mnohdy ani jeho alopatický lékař, neuvědomí. Devadesát procent mých pacientů, a dovoluji si tvrdit, že 90 % celkové naší populace, je alergických na mléko, mléčnou bílkovinu nebo nedokáže zpracovat mléčný cukr laktózu kvůli deficitu enzymu laktázy. Téměř stejný počet pacientů v mé ordinaci trpí nesnášenlivostí nebo alergií na lepek. Ani tohle klasická medicína neví. Spoustu poruch v důsledku intolerance lepku si již však dokáže dát dohromady, ale jen tehdy, vytestuje-li alergii na lepek, tedy protilátky proti lepku anebo diagnostikuje-li přímo onemocnění týkající se intolerance lepku – celiakii. Pokud toto z krve v testech nevyjde, pak člověk problémy podle klasické medicíny z lepku nemá! Ale již v mnoha případech vidíme, že pacient má potíže, které odpovídají intoleranci (mléka, lepku), přesto je sérologicky negativní, stejně jako existují onemocnění kloubů, jež prokazatelně pacienta sužují, a přesto jsou takzvaně séronegativní – viz revmatoidní artritida a jiné. EAV je 100x citlivější než odběry z krve, diagnostikuje i energetické poruchy, diagnostikuje informace zanesené v organismu.

Pojmy Co je vlastně celiakie, intolerance lepku, alergie na lepek, co je vlastně lepek? Lepek (gluten) je bílkovina rozpustná v alkoholu, nerozpustná ve vodě. Nachází se v zrnech pšenice (gliadin), v žitě (sekalin), v ječmeni (hordein), v ovsu (avenin). Jejím úkolem je, aby těsto při upečení drželo při sobě – slepené, odtud název lepek. Čím více lepku obilí obsahuje, tím lépe se z dané mouky peče. Nejtoxičtější je lepek pšeničný.

Celiakie je střevní onemocnění, chronické, podle klasické medicíny celoživotní, které se projevuje intolerancí – nesnášenlivostí lepku (hlavními příznaky jsou průjmy a poruchy vstřebávání živin, minerálů, vitaminů, z čehož vyplývají další průvodní potíže). Celiakie může mít genetickou predispozici. K samotné nemoci pak vede například infekce trávicího ústrojí, stres, těhotenství a jiné. Někdy probíhá bezpříznakově, někdy je skrytá. Může se objevit v kterémkoli věku.

Na lepek může být i alergie, která nemusí být doživotní. V ordinaci se ale setkávám s intolerancí lepku více než s alergií a více než s klasickou celiakií. Myslím, že spousta celiakií zůstane v naší medicíně nediagnostikována, přesto člověk potíže má. To, co platí pro vznik celiakie, platí také pro vznik alergie a intolerance – virové a bakteriální záněty střev (např. přechodná intolerance lepku po salmonelóze), antibiotika, dlouhodobý stres, těhotenství, chirurgické zákroky. Konzumace lepku pak vede k zánětům ve střevní sliznici, a tím následně k poruchám vstřebávání. Potom se může projevit chudokrevnost, nedostatek vitaminů A, E, K, D3, rachitis, osteoporóza, otoky z nedostatku bílkovin. Nesnášenlivost lepku má také své mimostřevní potíže:

- kůže – alopecie (ložiskové vypadávání vlasů), vasculitis (cévní potíže) dermatitis herpetiformis Dühring (puchýřky na kůži připomínající herpes)

- plíce – hemosideróza, autoimunitní fibrotizující plicní alveolitida, intersticiální pneumonie, sarkoidóza

- játra – zvýšení jaterních testů, jaterní cirhóza

- srdce – kardiomyopatie, endokarditis

- ledviny – IgA nefropatie, nefrotický syndrom, imunokomplexová glomerulonefritis

- nervový systém – progredující mozečkový syndrom, amyotrofická laterální skleróza, oboustranná okcipitoparietální kalcifikace s epileptickými paroxysmy, migréna, afázie, oční myopatie, periferní neuropatie

- psychika – schizofrenie, autismus, deprese, porucha paměti po 60. roce života, neurózy

- pojivo – Sjögrenův syndrom, revmatoidní arthritis, Raynaudova nemoc

- kosti – latentní osteoporóza

- endokrinologie – diabetes mellitus 1. typu, hypofunkce přištítných tělísek, Addisonova choroba, autoimunitní thyreoiditis, hypogonadismus, pozdní menopauza, poruchy menstruačního cyklu, potraty, předčasná menopauza

- oči – myopatie, retinitis, zánět duhovky, řasnatého tělesa, retinitis pigmentosa

- hematologie – trombocytopenie, autoimunitní hemolytická anémie, nedostatek vitaminu B12, hypochromní anemie nebo makrocytární anemie, hyposplenismus

- dutina ústní – recidivující afty, hypoplazie skloviny, kazivost zubů

- dyspepsie – nadýmání, bolesti břicha, kašovitá stolice, nesnášenlivost laktózy

- mužská neplodnost

- nespecifické záněty střev Na tomto výčtu vidíte spoustu závažných chorob. Ve své praxi klasického lékaře se s nimi setkávám a díky znalostem celostní medicíny vím, že mohou být způsobeny právě lepkem. Jenže pokud na to lékař nepomyslí a neudělá patřičná vyšetření, pak si tato onemocnění nikdy do souvislosti s lepkem nedá. Řekli byste například, že za intolerancí lepku stojí třeba afty nebo vypadávání vlasů? Z praxe celostní medicíny se opět potvrzuje to, co jsem uváděla na začátku. Skoro 90 % z nás neumí lepek zvládat. Když pacientům s bolestmi kloubů vytestuji nesnášenlivost lepku, děsí se, že by měli držet dietu. Nemohu jim vysvětlit, že dietu nedrží pro mne, nýbrž pro sebe. Ten, kdo tyto souvislosti pochopí a začne dietu držet, okamžitě během několika dnů pocítí úlevu. Už jen ten velký výčet potíží by nás měl varovat před nebezpečností lepku.

Podobné potíže pramení z nesnášenlivosti bílkovin kravského mléka (laktoalbumin – deaktivuje se varem; laktoglobulin – pouze v kravském mléku, lze konzumovat kozí, beta laktoglobulin – v mléku, hovězím i telecím mase; kasein – není deaktivován varem, obsahují ho všechny mléčné výrobky; glykoprotein – v mléce, smetaně, másle). - příznaky trávicího traktu – odpor k mléku, ublinkávání kojenců, zvracení, střevní koliky, průjmy, příměs krve ve stolici, zácpa, syndrom poruchy vstřebávání - kůže – atopický ekzém - dýchací cesty – ucpání nosu bez sekrece, rýma s katarem, svědění nosu, polypy, chrapot, odkašlávání, kašel, recidivující pharyngitis, tracheitis, otitis, bronchitis - močové cesty – hematurie, leukourie, enuresis nocturna - oční – otok, překrvení spojivek, zánět bulbu - krev – chudokrevnost, trombocytopenie, leukopenie - kosti – bolesti kloubů, otoky, svalové bolesti - celkové příznaky – nadměrné pocení po požití mléka, dlouhodobá únava, hyperaktivita, poruchy spánku, nespavost, strach, poruchy soustředění, migrény, zvýšená teplota Opět je to výčet mnoha problémů, kterými trpí značná část populace, aniž by to ovšem přisuzovala intoleranci nebo alergii na mléko. Zkuste se zamyslet nad sebou, svým zdravotním stavem a svými potížemi a nad tím, co jíte. Zkuste zapřemýšlet, jak dostat organismus do rovnováhy, jak ho očistit od nánosů toxinů, jak zlepšit jeho fungování a jak si prodloužit bezbolestný, bezstarostný život, bez nemocí a bez alergií a autoimunitních potíží. O nich zase příště.

autor: MUDr. Lenka Hodková

uveřejněno v časopise Sféra, vydání 04/2011 (pokračování z vydání 03/2011)