Krása začíná uvnitř

Kašel

KAŠEL

Kašel je obranný mechanismus našeho těla na podkladě reflexu. Organismus se jím snaží očistit dýchací cesty od cizorodých látek nebo sekretů či cizích těles. K usnadnění kašle přispívá fyziologická funkce dýchacího epitelu (buněk, které vystýlají dýchací cesty), a to tvorba hlenu a kmitání řasinkového epitelu směrem ven z dýchacích cest. Kašel rozeznáváme akutní (trvá do 3 týdnů), subakutní (3–8 týdnů) a chronický (déle než 8 týdnů). Dále jej můžeme dělit na produktivní (s vykašláváním hlenů nebo hlenohnisavých sekretů) a neproduktivní (většinou dráždivý, suchý). Jiným hlediskem může být to, zda je kašel trvalý, nebo záchvatovitý. Na každý pád, kašel trvající více než 8 týdnů je nutné vyšetřit!

Příčiny akutního kašle

• Virová infekce (kromě kašle jsou přítomny i výtok z nosu, obstrukce, horečka, slzení)

• Bakteriální infekce (bronchitida, bronchopneumonie, tracheitida, pertuse – záškrt)

• Alergie (otok sliznic – často vede ke dráždění ke kašli)

• Cizorodé látky (vdechnutí cizích těles, dráždivých plynů, přítomnost parazitů)

• Srdeční selhávání

• Tlak na dýchací cesty zvenčí (nádory, metastázy, zvětšené uzliny mezihrudí, aneurysma aorty, zvětšená štítná žláza, jícen)

• Mimoplicní příčiny (onemocnění pohrudnice – záněty, pneumothorax – splasknutí plíce z různých příčin, onemocnění hlavy – chronické záněty vedlejších dutin nosních, onemocnění břicha – distenze – roztažení žaludku nebo tlustého střeva)

• Volní kašel (hysterie, zlozvyk – někdo pokašlává, zejména pokud je nervózní před určitou situací nebo činností)

Pomoc při akutním kašli

(podle příčiny onemocnění)

• Virový kašel – Baktevir, Deviral, Astofresh, Rosa, Prunella, Wendita, Achyrocline

• Bakteriální – Baktevir, Deviral, Astofresh, Gerocel kapsle

• Akutní astmatický záchvat – Astofresh (ve spreji)

• Alergický podklad – celková detoxikace organismu, posílení detoxikačních orgánů – Diocel, Biominerál, Detoxin, Gerocel kapsle, Deviral (odstranění infekčních ložisek z tkání, snižování alergické pohotovosti organismu)

• Vdechnutí cizorodých látek – pozor na akutní příhodu – akutní dušení (poskytnout první pomoc, volat lékaře); dále detoxikace dýchacích cest podle závažnosti postižení plic – čaje: Rosa, Achyrocline, Wendita, Prunella, popřípadě podle vytestování kapky

• Srdeční selhání – kašel kolem půlnoci, narůžovělé sputum – přítomny stopy krve – vždy k lékaři; druhotně posilujeme srdce (Venisfér, Rosa, Aloysie, Achyrocline)

• Nádorová onemocnění – kašel nereaguje na akutní léčbu, přetrvává. U kašle chronického je vždy nutné vyšetření. Léčba podpůrná – podle vytestování nejvhodnějšího preparátu s protirakovinnými účinky (Sagradin, Venisfér, Gerocel, Cytonic, Uncaria, Lapacho, Achyrocline, Smilax, Citrus), nutnost dlouhodobé detoxikace a posilování organismu a imunitního systému

Subakutní kašel

Většinou je postinfekční. Nutná je detoxikace podle příčiny. Použijeme preparáty vytestované pomocí EAV, Oberonu, kineziologicky a podobně. Preparáty použijeme stejné jako u akutního nebo chronického kašle (viz dále).

Chronický kašel

Z 95 % je způsoben níže uvedenými příčinami:

• Chronická rinosinusitida (trvalé zatékání do nosohltanu, popotahování, snaha odkašlat)

• Astma (kašel má 57 % astmatiků) • Refluxní choroba jícnu

• Chronická bronchitida, CHOPN (chronická obstrukční pulmonální nemoc)

• Bronchiektazie (rozšíření průdušek, často přítomnost infekčních ložisek, sekret se uvolňuje v závislosti na poloze a dráždí ke kašli)

• Užívání léků na hypertenzi (ACE-inhibitory – po vysazení mizí do 3 týdnů)

Z 5 % je přítomno:

• Bronchogenní karcinom

• Levostranné srdeční selhání

• Sarkoidóza (autoimunitní onemocnění)

• Aspirace (vdechnutí – při hltanové dysfunkci po cévních mozkových příhodách a podobně)

• Psychogenní kašel Pomoc při chronickém kašli (léčit základní onemocnění) • Rhinosinusitis – odstranění infekčních ložisek (Sagradin, Deviral), odstranění chronických zánětů – (Gerocel kapsle), infekce – Astofresh, Baktevir, Diocel (čelní dutiny), Intocel (plísně) a jiné • Astma – počátek dušnosti před vznikem astmatického záchvatu – Astofresh ve spreji nebo inhalačně, někdy opakovaně tableta dokáže zabránit rozvinutí dušnosti. Nutná detoxikace organismu (Detoxin, Diocel, Biominerál, Gerocel, Astofresh), mnohdy je potřebné ovlivnit i psychickou složku astmatu (viz psychogenní kašel)

• Chronická bronchitis, bronchiektazie, CHOPN – čaje Rosa, Prunella, Wendita, Achyro, Astofresh, Gerocel kapsle, Baktevir • Refluxní choroba jícnu – alkalizace organismu, neutralizace kyselých šťáv – Supracid, Cytonic/Maytenus, někdy Sagradin

• Kašel při užívání ACE-inhibitorů – vysazení léků, výměna za jiná antihypertenziva

• Psychogenní kašel – Rosa – celkové zklidnění, Nervamin, Levamin, Venisfér. Je nutné hledat příčiny. Mnohdy je ideální regrese nebo Bachova květová terapie na odstranění psychických bloků. Preparáty lze vzájemně kombinovat. U chronických onemocnění můžeme s výhodou využít zlepšení reaktivity organismu po jeho alkalizaci Supracidem.

Z hlediska celostní medicíny je třeba si uvědomit, že do dýchacích cest člověka volně prostupují toxické látky, které jsou přítomné ve vdechovaném vzduchu, ať již chemické (barvy, ředidla, exhaláty chemických továren, čisticí prostředky), radioaktivní látky, toxické kovy, látky z automobilové dopravy – výfukové plyny, látky z obrušování asfaltu, kosmetika (spreje, osvěžovače vzduchu). Toxiny dráždící ke kašli vyvolávající zátěž dýchacích cest anebo přímo onemocnění dýchacích cest se usazují na sliznicích, v podslizničních strukturách, v lymfatickém systému (regionální lymfatické cévy i uzliny dýchacích cest), dále v nervových strukturách (nervus vagus – plexus pulmonalis, které jsou často zaneseny u astmatiků). Navíc musíme zohlednit nadměrnou tvorbu hlenu, která není závislá jen na fyziologické funkci dýchacích cest, ale i na příjmu zahleňující stravy (mléko a mléčné výrobky, cukry, bílá mouka). K léčbě je pak vhodné přidat dechová cvičení, nácvik odkašlávání (to znají lidé trpící bronchiektaziemi, mukoviscidózou – onemocnění slinivky s nadměrnou tvorbou hlenů v dýchacích cestách, chronickými bronchitidami aj.). K usnadnění vykašlávání se dobře hodí také inhalace (solné roztoky, minerální vody, silice, bylinné odvary).

Působení jednotlivých preparátů

BAKTEVIR

• Antivirové (RS viry, adenoviry, influenza, parainfluenza, rhinoviry), antibakteriální účinky (streptokok, stafylokok, Klebsiella, Chlamydia, proteus, diplokok pneumonie).

• Rozpouští hleny, zlepšuje odkašlávání, některé složky zastavují kašel – zejména dráždivý.

• Použití při astmatu, TBC, bronchitidě, abscesech.

• Při akutních obtížích lze Baktevir dávkovat 10 kapek po hodině. Baktevir výrazně snižuje délku onemocnění, zlepšuje rekonvalescenci. Postupně dávky snižujeme až na 2x 10 kapek. Při chronických potížích, podle závažnosti stavu, začínáme dávkou 2x 10 kapek nebo i mnohem menší, zejména pokud se objeví reverzní reakce.

DEVIRAL

• Preparát, který dokáže uvolňovat infekční ložiska z tkání.

• Podporuje imunitu.

• Snižuje alergickou pohotovost organismu.

• Ovlivňuje dráhu plic, následně sliznici celých dýchacích cest.

• Záněty dýchacích cest (RS virus, stafylokoky, streptokoky).

• Má úžasnou sílu, velmi výrazné reverzní reakce díky rozvolňování infekčních ložisek (průdušky, dutiny).

• Deviral užíváme k detoxikaci zpočátku 2x 1 kapsli, pokud se objeví reverzní reakce, snížíme dávkování na 1x 1, nebo 1 obden. Pro ovlivnění alergických projevů použijeme dávky větší – až 3x 2 kapsle.

CYTONIC

• Preparát v podobě kapslí, mírnější účinky má jako čaj – Maytenus.

• Úspěchy slaví někdy u postinfekčních kašlů, kde nezabírají obligátní preparáty.

• Působí i při refluxní ezofagitidě a kašli jí vyvolaném, když nezabírá Supracid. Oba preparáty lze spolu vzájemně kombinovat.

• Dávkujeme 3x 1 kapsli. U Cytoniku se vyskytují také nepříjemné reverzní reakce, zejména záněty močového měchýře hemoragického charakteru (přítomnost krve v moči), někdy značná zatuhlost trapézových svalů. Vynecháme užívání nebo snížíme dávkování. Podstatně šetrnější je pití čaje.

ASTOFRESH

• Protizánětlivé účinky – působí proti zánětům všech etáží dýchacích cest.

• Protivirové (i protichřipkové), protibakteriální, protiparazitární, protiplísňové.

• Odhleňující účinek.

• Užíváme jak v akutních stavech, tak subakutních i chronických. Lze ho použít k inhalacím (v kapkách) nebo do aromalamp. Snižuje pocit dušnosti, zavčas podaný dokáže zabránit rozvoji astmatického záchvatu. Kromě expektoračních účinků (zlepšuje vykašlávání) má díky obsahu mentolu i znecitlivující účinky – výhodné při kombinaci s bolestí nebo škrabání v krku. Zlepšuje dech, osvěžuje dech. Vhodný i při rýmách a zánětech dutin.

GEROCEL

• V podobě kapslí se užívá při chronických zánětech pro svůj obsah enzymů.

• Výhodné je jeho působení u zánětů průdušek, zánětů dutin, zápalů plic. U chronických zánětů (ale i u akutních zánětů průdušek, dutin) můžeme užívat poměrně vysoké dávkování 3x 2 kapsle. Jako vedlejší nežádoucí účinky se mohou vyskytnout zažívací potíže, průjmy, nadýmání a křeče v břiše. Opět vysadíme anebo snížíme dávkování.

ROSA CENTIFOLIA

• Lahodný čaj s vynikajícími odhleňujícími účinky, usnadňuje vykašlávání.

• Snižuje teplotu.

• Prokázáno ovlivnění Mycobacteria tuberculosis.

• Užívá se při rýmách, nachlazeních, bronchitidách, tuberkulóze.

• Má protizánětlivý efekt.

• Čaj pijeme nejlépe teplý, ovlivňujeme tak i pocení. Můžeme ho pít opakovaně několikrát. denně. Pro jeho lahodnou chuť ho mají rády i děti. Lze ho i inhalovat.

PRUNELLA VULGARIS

• Čaj s antivirovými a antibakteriálními účinky (streptokoky, mykobakterie, pseudomonády).

• Působí při nachlazeních, chřipkách a jiných virózách.

• Detoxikuje plíce.

• Uvolňuje hleny.

• Má protizánětlivé účinky.

• Čaj popíjíme stejně jako Rosu, čím teplejší čaje, tím více vyvolávají pocení, což pomáhá organismu odstraňovat toxické látky z těla. Také ho můžeme inhalovat.

WENDITA CALYSINA

• Čaj s protizánětlivými účinky.

• Účinný při nachlazení, chřipkách.

• Detoxikuje plíce.

• Zmírňuje kašel, usnadňuje odkašlávání.

• Posiluje imunitu.

• Má antivirové a antibakteriální účinky.

• Užívání stejné jako u výše uvedených čajů.

ACHYROCLINE SATUREIOIDES

• Čaj s vynikajícími účinky na dýchací ústrojí.

• Zlepšuje a usnadňuje vykašlávání.

• Má výrazné protizánětlivé účinky.

• Velmi dobře funguje při posilování imunity a zmírňování alergických reakcí.

• Užívání: viz výše uvedené čaje.

CITRUS AURANTIUM

• Čaj, který usnadňuje pocení. Pokud potřebujeme detoxikovat organismus či vyvolat pocení, je vhodné pít tento čaj.

• Čaj pijeme teplý až vlažný.

SAGRADIN

• Tento preparát ovlivňuje zvýšenou teplotu i horečku.

• Má analgetické účinky.

• Hojí rány (v případě zánětů nosohltanu lze roztokem kloktat nebo vytírat krk – sliznice postižené infekcí).

• Při reverzních reakcích dokáže vyvolat zánět vedlejších dutin nosních.

• Někdy účinkuje u kašle vyvolaného refluxní chorobou jícnu.

• Při teplotách můžeme Sagradin dávkovat po 10 kapkách anebo po kávových lžičkách. Při detoxikaci užíváme v dávce 3x 5 kapek. Při výskytu reverzní reakce užívání přerušíme anebo snížíme dávkování.

DIOCEL SUPRACID

• Užíváme u chronických zánětů, kdy organismus trpí značným překyselením vnitřního prostředí.

• Velmi dobrý preparát u kašle vyvolaného refluxem kyselých žaludečních šťáv do dýchacího ústrojí.

• Dávkujeme 3x 1 nebo 3x 2 kapsle.

DIOCEL BIOMINERÁL

• Přípravek, který ovlivňuje činnost lymfatického systému, a proto je vhodný u všech akutních i chronických onemocnění dýchacích cest.

• Pročištěním lymfatických cest uvolníme cestu pro odstranění dalších toxických látek (mikroorganismů a jejich toxinů).

• Ideální dávkování je 2x 10 kapek.

Preparáty s obsahem látek s prokázanými protirakovinnými účinky:

Vensifér, Cytonic/Maytenus, Gerocel kapsle i kapky, Sagradin, čaj Lapacho, Uncaria tomentosa, Achyrocline satureioides, Smilax officinalis, Citrus aurantium. Tyto preparáty je vhodné vytestovat u každého člověka individuálně. Co dodat na závěr? Preparáty Diochi mají obrovský léčebný potenciál. Čím dříve jsou nasazeny při akutních potížích, tím rychleji se organismus zase vrátí do své původní rovnováhy, tedy do zdraví. Díky složení a zpracování na principu informatiky a biorezonance jsou velmi vhodné při detoxikaci organismu a jeho očistě od infekčních ložisek, která provázejí zejména chronická onemocnění. Velmi vhodné je jejich preventivní užívání k harmonizaci organismu.

MUDr. Lenka Hodková

pozn.: Jednotlivé preparáty lze mezi sebou kombinovat. Ideální je kombinace kapek a čajů.

 

uveřejněno v časopise Sféra, vydání 08/2010