Krása začíná uvnitř

Regenerace ve Sféře

Unikátní systém regenerace a detoxikace organismu, ve kterém bioinformační přípravky působí na energetické dráhy v těle jejichž disharmonie vytváří nejen zdravotní komplikace.

PRINCIP JE ZALOŽEN NA VYLADĚNÍ NAŠÍ ENERGETICKÉ SÍTĚ.

Pomocí dvanácti bioinformačních přípravků neboli dvanácti klíčů dokážeme vyladit dvanáct základních meridiánů (energetických drah) našeho těla. Též mají vliv i na 8 speciálních meridiánů, které spolu se základními tvoří podstatu naší energetické sítě.

Když se podíváme na schéma Regenerace ve Sféře, připomíná nám lidské tělo a každý přípravek je klíčem k určité oblasti. Jednotlivé části jsou vzájemně propojeny energetickými dráhami, kterým se také říká meridiány.

KDYŽ JE ENERGIE V MERIDIÁNU V DISHARMONII, ZAČÍNÁ V JEHO PRŮBĚHU DEGENERACE, A TO ZEJMÉNA NA KŘIŽOVATKÁCH MERIDIÁNŮ A V MÍSTECH JEJICH VÝSTUPU NA POVRCH. V MÍSTECH S NEDOSTATKEM ENERGIE SE TVOŘÍ ZÁNĚTLIVÁ LOŽISKA A MÍSTA, KDE SE HROMADÍ TOXICKÉ ODPADNÍ LÁTKY NEJEN NAŠEHO METABOLISMU, ALE I METABOLISMU BAKTERIÍ, VIRŮ A PLÍSNÍ.

V preparátech jsou obsaženy vybrané rostliny a podle speciálního postupu jsou sestaveny do pyramidálního systému. Rostliny spolu vzájemně synergicky působí a celá kompozice má velmi silný regenerační efekt.

SFÉRA MÁ 12 ZÁKLADNÍCH POZIC, 12 PŘÍPRAVKŮ A 12 BAREV

sferyRozmístění přípravků můžete vidět na obrázku před sebou. Každý přípravek má své jméno, číslo, a barvu, podle toho, k jakému stupni ve Sféře náleží.

Oddělením horní poloviny Sféry získáte malý regenerační okruh podle pěti elementů.

Když rozdělíme schéma na dvě poloviny, můžeme si při troše fantazie představit dvě osoby stojící nohama k sobě. Nebo dva spojené trojúhelníky, či dvě pyramidy. Schéma nám znázorňuje vyzařování člověka v podobě dvou přiklopených pyramid základnami k sobě. Horní polovina je podobná té spodní. Znamená to: co je nahoře, je i dole a obráceně.

Každý kroužek odpovídá určitým orgánům a je i klíčem k dané oblasti. Lahvičky vyzařují různé frekvence, které odpovídají příslušné oblasti těla. Užíváním přípravku v pravidelných intervalech docílíte synchronizace se shodnými informacemi produktu a ty se vzájemně vyruší. Pokud jste měli v těle nějaká depozita odpadních látek, začnou se z těla tyto škodliviny pomocí biorezonance postupně uvolňovat.

Při regeneraci doporučujeme pít hodně čisté vody, aby se toxiny mohly lépe rozpouštět a odplavovat. Nezapomínejte, že bez dostatku čisté vody se pořádně mýt nedá.

Tak lze postupně ,,hloubkově" očistit celé tělo pomocí dvanácti klíčů Sféry.

Využijte i různých kombinací k očištění svého fyzického a duševního těla.

Díky informacím jednotlivých klíčů si tělo samo nastolí proces samoregenerace. Začněte včas! Ještě než se dá zjistit problém ve vašem těle prostřednictvím moderních přístrojů, můžete jej vy sami eliminovat prevencí! Vysoká kreativnost použití je obrovskou výhodou Sféry.

VYVÁŽENÁ KOMPOZICE MÁ SÍLU

Přípravky jsou vyváženou kompozicí rostlin z celého světa. To nejlepší, co nám příroda dala. Podle vyzařování vlnových délek jednotlivých rostlin a také podle jejich chemického složení jsou sestaveny jednotlivé inteligentní kompozice, které mají velkou sílu harmonizovat příslušné sféry těla s maximální dokonalostí samotné přírody.

PODÍVEJME SE NA TO Z JINÉ STRANY

Když vaříte a chcete, aby připravované jídlo bylo nakonec chutné, vezmete si vždy pouze dané množství suroviny a z nich uvaříte výborné jídlo. Při vytváření speciálních kompozic si musíte počínat stejně.
Musíte byliny poznat po všech stránkách, jak jejich obsahové látky, tak energie. Kompozice bylin se tvoří postupně s odpovědným přístupem a s mnoha různými testy. Nesmí být starší dvou let a musí být vysoce kvalitní. Jedině použitím kvalitních surovin bude výsledný produkt též kvalitní a účinný.