Krása začíná uvnitř

Deprese je špatně zvolená dovolená

Deprese

je špatně zvolená dovolená

Většina lidí, kteří jsou poměrně zdraví, hezčí, žádaní, výkonní, prostě „oblíbenci“ života, má sklon se po lehčí tragické události hned hroutit. Touto nepříjemnou životní situací se v našem případě myslí například bolest v bederní páteři či jiných částí pohybového aparátu. Najednou je takový člověk omezen ve svých oblíbených aktivitách a životním směru vůbec, což bývá pro něj velmi deprimující.

Po nějakém čase chození po lékařích, kdy bolest stále trvá a stejně tak přetrvávají všechna omezení, kterých si dotyčný až do osudného dne plně užíval, přichází stav deprese. Nejsem psychiatr, ale vidím, úzkou souvislost mezi nemocí a depresí, tedy psychickým stavem. Lidé v mé ordinaci popisují tento jev jako zklamání ze svého těla. Vnímají, jak je tělo „podvedlo“, když jej zrovna potřebují. Přitom o něj pečovali tak dobře… Při bližším průzkumu, vyjde najevo skutečnost, že tou velkou péčí se myslí „jen“ sport, zdravá strava nebo léky. Člověk ztrácí naději a uschovává se do své skořápky, svého světa. Jestliže ho život z této skořápky nedostane, může se v ní schovávat donekonečna.

Podmínky pro depresi

Depresí existuje celá řada. Častým případem bývá, že dotyčný ráno vstane a je celkem v pohodě. Jde do práce a v poledne již nemůže psychicky ani vydržet. Nejde ani tak o fyzickou bolest jako psychickou. Rozcvičení těla totiž ve skutečnosti tolik nebolí. Člověk se navrací do své pomyslné skořápky, svého domečku, kde má deprese dobré „podhoubí“ a může se nerušeně rozvíjet.

Na druhou stranu pro jedince se středně těžkými psychickými problémy bývá deprese přímo nutná jako pomyslný záchranný člun. Organismus není „opraven“, takže vynaloží například za cca 4,5 hodiny tolik fyzického úsilí k činnosti, kolik by mu v případě, kdyby byl zdravý, stačilo na 20 hodin práce. Aby se tělo nepřetížilo, snaží se uložit svého nositele do postele, dostat ho do klidu fyzického i psychického. Krevní tlak se snižuje, dotyčnému se chce spát, je malátný, bez energie. Tento stav vytváří mozek ve chvíli, kdy během krátké doby dostane mnoho bodových impulzů od interoreceptorů (tj. receptory, které registrují změny uvnitř organismu), přetížených vnitřních orgánů.

Člověk v takových chvílích potřebuje klid a odpočinek. Doteď byl na roztrhání, všichni po něm něco chtěli, měl bolesti a lékaři mu nepomohli. Teď má depresi a může si dovolit klid. Proto říkám, že deprese je špatně vybraná dovolená. Není to vůbec dobré rozhodnutí - být v depresi. Dotyčný by se měl spíše rozčílit na situaci, v které se nachází a najít pro sebe pomoc. Jako poslední záchranu „před pádem“.

Objevení příčiny

Časem se u mnoha lidí, co trpní chronickými bolestmi, projevují psychické poruchy – od ztráty zájmů, přes smutek, problémy se spánkem, pokles životní energie až k vážným psychickým stavům. Aby k depresi nedocházelo, existuje mnoho způsobů, jak navrátit člověku zájem do života. První možností je dát do pořádku zdraví – v našem případě onemocnění pohybového aparátu. Odhalit skutečný problém díky kvalitní diagnostice a následné korekci (terapii). Dále je nutné podstoupit vyšetření souběžných onemocnění a ta také uzdravit. Souběžné nemoci člověka většinou v tuto chvíli tolik netrápí, a proto se mu může zdát, že nejsou až takovým problémem, musí se ale též vyléčit. Může to být třeba chronická gastritida, chronické vymknutí kostrče apod.

Další možností pak bývají antidepresiva a psychiatrická léčba.

Vibrorezonance hlavy

Při depresivních stavech pomáhá vliv vibrorezonancí v oblasti hlavy (lebky). Jde o příjemnou jemnou přístrojovou proceduru, při níž se prokrvuje pokožka. Příslušné reflektory aktivují prokrvení mozku. Tím dochází ke zlepšení nálady, radosti ze života, dostavuje se lehčí pocit. Po několika terapiích deprese většinou ustupují, lidé se usmívají a je jim lépe. Sestavil jsem tento přístroj, protože téměř všichni mí pacienti jsou k depresím náchylní. V některých případech jej využívám při léčbě těžkých skolióz. Jde o kombinaci léčby zad a deprese.

Pomoc okolí

Lidé by nemocnému měli dopřát dostatek klidu, aby získal čas se sebou se vyrovnat. Vyrovnat se ze zklamání z vlastního těla. Vyrovnat se s budoucností – co bude zítra? Za rok? Je to otupělý stav. Mozek nefunguje, jak by měl. Člověk tupě zírá do nebe, na nějaký předmět či spí. Spánek bývá vůbec nejlepší činnost, protože mozek stíhá vykonat spousty práce pro obnovu zdraví.

Špatným příznakem je, když jsou deprese stále častější a častější. V těle musí být hodně vážný problém. Jedinou cestou, jak se uzdravit z deprese je odstranění psychosomatických nemocí. Je nutné „roztrhnout kolečko“ spojené ze zdravotních problémů a stále se zhoršující psychiky. Až když se tato spirála rozpojí, přichází uzdravení.

 

autor: Ing. Petra Forejtová

 

uveřejněno v časopise Sféra, vydání 11/2010