Krása začíná uvnitř

Venisfér - zkušenosti z praxe

Venisfér

Cesta do vyšší sféry

Červená lahvička podobná barvě krve může pomoci zlepšit naši obranyschopnost. Červená symbolizuje horko. Slovo veni můžeme číst v jednom jazyce jako cévy a ve druhém jako přijít. S Venisférem můžeme totiž přijít do jiné sféry.

Jak si představuji jinou sféru? Je to oblast, kde jsme nebyli, a tak jsme o hodně přicházeli. Nová sféra je výš – je ukotvena nad tím vším starým, co již známe a co nás nudí, nezajímá, a mnohdy i otravuje. Člověk musí stoupat za poznáním vzhůru po stupních poznání, výš a výš. Být s minulými věcmi vyrovnaný a plánovat svými myšlenkami cestu do vyšších sfér. Tam, kde můžeme najít odezvu na naši vibraci, která nás zase popostrčí dál.

Energie

Venisfér pracuje s vyššími frekvencemi, které mají vztah k sedmé čakře, energetickému centru hlavy. Člověk musí najít s každou lahvičkou sféry souznění, aby ji začal užívat. Musí být přesvědčen a intuitivně cítit, že barva lahvičky, květina z etikety a celkový dojem z vibrace lahvičky je právě to, co mu umožní stoupat výš. Byliny Venisféru mají vliv na srdce, cévy, mozek, psychiku, ledviny a játra. Ledviny vyživují mozkovou dřeň a mají vliv na naši inteligenci. Strach, který se pojí k ledvinám, se postupným užíváním Venisféru vytrácí z našeho života. Stejně jako vztek a závist jsou najednou pro nás cizí. Začínáme stoupat po spirále nahoru, jako balon plněný horkým vzduchem, když odhodil svoji zátěž. Najednou se před námi otevírají obzory, které jsme dříve neviděli. Uvědomujeme si sami sebe a to, jak jsme žili, jak žijí ostatní, proč se vůbec zabývají malichernými věcmi a proč nedělají něco velkého, co jim naplní život, a nechápeme, jak někdo může někoho utiskovat a parazitovat na ostatních. Chceme vidět sjednocení, týmovou práci, setkávání a výměnu pozitivních myšlenek, které nás opět obohatí.

Venisfér je energie poznání, diskuse, výměny pozitivních energií a příprava na transformaci do vyšších sfér, cesta k Levaminu. Jednoduše řečeno, naše psychika se zbaví strachu a vzteku, jsme pevnější a máme jasno, co chceme dělat, kam chceme jít a co chceme dokázat. Naše rozhodování začíná být přímé a rychlé. Žasneme nad tím, jak malý impulz stačí ke změně naší psychiky. Jak málo stačí na to, abychom se odrazili ode dna, z bahna, kde již nebylo kyslíku a energie pro naše bytí. Vyšší sféra je pro nás okysličení a tvorba nové krve. Výměna starého za nové. Naše já je silnější, a silnější je i naše obranyschopnost.

Tajemství

Venisfér obsahuje mj. jmelí bílé, bylinu opředenou čarovnou mocí. Jmelí ochraňovalo i před nočními můrami, před bleskem, před pádem do temnot. Používalo se k léčbě epilepsie a jeho ochranný energetický vliv se promítl i do vědeckých poznatků. A vědci doložili, že jmelí je vynikající při degenerativních zánětlivých onemocněních kloubů a jako podpůrná terapie se jeho extrakty využívají při onkologické léčbě. Mnoho výzkumů prokázalo pozitivní vliv na léčbu tumorů a jeho imunostimulační účinky. V mnoha případech je zaznamenáno zlepšení kvality života onkologických pacientů.

Takovou doplňkovou terapii Venisférem je dobré doplnit Gerocelem kapsle – 3x 2 kapsle denně. Ten má mohutný stimulační vliv na ledviny a velmi lehce vychytává těžké kovy, které nás celkově poškozují, zejména ve městech je vysoký obsah těžkých kovů v ovzduší a v zemi. Pro krvetvorbu je tato kombinace víc než vynikající. K úplné dokonalosti tuto dvojici doplníme Cytonikem anebo čajem Tabebuia impetiginosa, zejména při leukemiích. Osvědčená kombinace, která má svoje výsledky. Ale zpět ke jmelí.

U různých tumorů brzdí lektiny jmelí proteinovou syntézu a povzbuzují odumírání rakovinotvorných buněk, čímž se zpomaluje růst tumoru. V této činnosti, a zejména v boji proti nádorům mozku, ve Venisféru ještě významně pomáhá kurkuma zedoaria. Rostlina s překrásnými květy jako z jiné planety a s potvrzeným vztahem k nádorům mozku. Její kamarádkou je zde kurkuma dlouhá, která se též užívá při onkologickém onemocnění. Kromě toho jmelí zvyšuje koncentraci důležitých obranných látek a celkově tak posiluje imunitní systém.

Připomeňme si jednu studii, kde 46 pacientek s rakovinou prsu v pokročilém stadiu bylo ošetřováno chemoterapií. Dodatečně obdržely injekčně roztok s extraktem z listů jmelí, nebo placebo. Počínaje druhým chemoterapeutickým cyklem se lišily hodnoty imunitních rozborů u obou skupin. U pacientek, které obdržely plné léčivo, zůstaly hodnoty od toho okamžiku stejné. Tyto pacientky hodnotily kvalitu svého života mnohem pozitivněji než pacientky s placebem.

Rozhodně stojí za to Venisfér užívat v každém případě. Ještě větší studie se jmelím vypovídá o skutečnosti, že rostliny dokážou léčit a zkvalitňovat život, tak proč bychom na ně, jako na součást naší přírody a našeho života, měli zapomenout? Obsáhlá prospektivní epidemiologická studie s 10 226 pacienty s rakovinou žaludku, střev nebo prsů potvrdila klinicky relevantní prodloužení délky života o 40 % oproti 8475 pacientům, kteří žádné léčivo neužívali. V lidovém léčitelství se jmelí užívá při epilepsii, dávivém kašli, astmatu, záchvatech závrati, průjmu, choleře, bušení srdce, nervozitě a poruchách krevního oběhu.

Vždy je velmi zajímavé sledovat toho, kdo užívá Venisfér, jak roste jeho vnitřní já. Většina lidí neví, že psychika je spojena s funkcí orgánů, a naopak. Lidi se nezajímají o zdraví a ani nevědí, že jejich život by mohl mít jinou kvalitu. Někdy si člověk nechce koupit Venisfér, protože je pro něj drahý, ale koupí si porci hranolků, jídlo v rychlém občerstvení a neví, že za tytéž peníze, když si koupí svoji lahvičku číslo 7, může změnit mnoho ve svém životě. Člověk vždy musí začít sám u sebe, a to se každému nezamlouvá, protože každý si myslí, že je „bůh“ a ti ostatní musí být pod ním. Když jsme pod nánosem energie choroby nebo pouze pod nánosem negativní energie, nikdo se nedokáže vidět shora, a to je ten problém. Díky Venisféru vystoupáme výš, a pak se zpětně uvidíme. Určitě mi dáte za pravdu, že to, co bylo, už byste zpět nechtěli.

autor: Vladimír Ďurina

 

uveřejněno v časopise Sféra, vydání 06/2010