Krása začíná uvnitř

Meridián jangový pojivový

PROJEVY NEROVNOVÁHY:

migrenózní stavy / epilepsie / ochrnutí poloviny těla / bolesti kostí a kloubů / kloubní záněty / furunkulózy / alergie / hyperergie / rozčilení / nespavost

Fyzické projevy nerovnováhy

 • migrenózní stavy
 • hemikranie s bolestmi za očima
 • stavy po iktu
 • epilepsie
 • ochrnutí poloviny těla
 • zvednutá ramena a dýchání s otevřenými ústy
 • zatmění před očima při náhlém zvednutí se ze sedu
 • bolesti kostí a kloubů
 • ischialgie
 • kloubní záněty
 • poruchy hybnosti dolních končetin
 • křeče a ztuhnutí nebo atrofie svalstva podél vnitřní strany nohy
 • furunkulózy
 • šumění v uších na podkladě sklerotických změn
 • avitaminózy z poruch resorpce
 • nedostatečná obranná síla
 • atypický imunitní průběh reakcí
 • alergie
 • hyperergie
 • náhlé horečky spojené se zimniční třesavkou
 • bolest u vnitřního očního koutku

 

Funkce dráhy

Řídí a reguluje hybnost dolních končetin a jejich kloubní funkce. Rozhojňuje a akumuluje výživovou energii na povrchu těla. Tvoří vzájemně se doplňující dvojici s meridiánem jinovým pojivovým. Přináší výživné látky očím, a proto se podílí na zavírání a otevírání víček a také na střídání spánku a bdění. Udržuje otevřené oči a bdělou mysl.

Jangová párová dráha. Vede od zevního kotníku po straně těla k podpaží a k rameni. Dále přes krk, tvář, k vnitřnímu koutku oka, přes čelo až do záhlaví.