Krása začíná uvnitř

Meridián jinový pojivový

PROJEVY NEROVNOVÁHY:

nadýmání / křeče / zvracení / průjmy / poruchy trávení / bolesti u srdce / angina pectoris / hypertenze / pocit těžkých nohou / nervové vyčerpání

Fyzické projevy nerovnováhy

  • nadýmání
  • křeče
  • zvracení
  • průjmy
  • poruchy trávení
  • bolesti u srdce
  • angina pectoris
  • hypertenze
  • pocit těžkých nohou

 

Funkce dráhy

Rozhojňuje a akumuluje výživovou energii uvnitř těla. Tvoří vzájemně se doplňující dvojici s meridiánem jangovým pojivovým. Reguluje tok energie v jinových drahách a pomáhá koordinaci a rovnováze mezi jinovými dráhami. Je spojena s vyživující energií.

Jinová párová dráha. Vede od vnitřní plochy lýtek, devátého bodu ledvin přes slabiny, kde se dostává do kontaktu s dráhami jater, ledvin, sleziny a žaludku. Dále přes postranní část těla, křížem na druhou stranu hrdla až k jazyku.